Sa željom da doprinese podizanju kvaliteta domaće kulturne scene, Gorki list je došao na ideju o osnivanju sopstvenog fonda za umetnost.
Pored novčanog iznosa za realizaciju idejno osmišljenog dela, Gorki list bi korisniku sredstava fonda obezbedio postavljanje izložbe, štampanje i promociju knjige, javno izvođenje muzičkog dela….

Gorki list fond će funkcionisati po principu javnog konkursa objavljenog u dnevnim novinama i zvaničnom sajtu Gorkog lista, sa precizno definisanim kriterijumima, iznosima koji se dodeljuju u vezi sa konkretnim konkursom i rokovima dostavljanja rešenja.

Osnovni uslov na konkursu za sredstva Gorki list fonda jedste da se imenovanoj kompetentnoj komisiji dostavi na uvid idejno projektom postavljeno i nikada javnosti predstavljeno umetničko delo.